Požární ucpávky

Požární ucpávky jsou nedílnou součástí pasivní protipožární ochrany staveb. Prostupy instalací, dilatační a konstrukční spáry prostupující přes požárně dělící konstrukce musí být dle vyhlášky 246/2001 Sb. a její následných novelizací, popř. dle ČSN 730810 ošetřeny proti šíření požáru. Požární ucpávka je materiál popř kombinace materiálů, o určité požární odolnosti, který díky svým vlastnostem a složení odolává požáru po požadovanou dobu, aniž by v tomto čase došlo k překročení mezních stavů (celistvost, izolační schopnosti na ohřívané straně a pod.)

Požární ucpávky lze využít pro:

- dilatační a konstrukční spáry stavebních konstrukcí  
- prostupy kabelových tras  
- prostupy vzduchotechnických potrubí  
- prostupy potrubí: hořlavých - izolovaných
    - neizolovaných
  nehořlavých - izolovaných
    - neizolovaných

 
Jak na první pohled poznáme požární ucpávku?

Požární ucpávka má mnoho podob. Zejména je opatřena identifikačním štítkem, na kterém je uveden rok instalace, použitý materiál, požární odolnost a údaje o montážní firmě.

Nejčastější barvy, provedení a oblast výskytu požárních ucpávek?

Pro požární ucpávky se používá řada kovových manžet, tmelů a intumescentních nátěrů v různých barevných variantách. Především je to červená, bílá a šedá.

Požární ucpávky bývají skryty v podhledech komerčních prostor, kotelnách, instalačních šachtách bytů.

Používáme materiály od výrobců: Hilti, Dunamenti, Intumex, Promat, Nullifire.

 

 

  • pozarni_ucpavky_1.jpg
  • pozarni_ucpavky_2.jpg
  • pozarni_ucpavky_3.jpg
  • pozarni_ucpavky_4.jpg
  • pozarni_ucpavky_7.jpg
  • pozarni_ucpavky_6.jpg
  • pozarni_ucpavky_5